​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Canada

Địa chỉ: 55 MacKay Street, Ottawa, K1M 2B2, Canada
Điện thoại: (613) 236 0772
Đường dây nóng: 613-700-4779 or 613-882-6699
Fax: (613) 236 2704
Email: vietem-inter@uniserve.com or vietnamembassy@rogers.com (consul)
website: http://vietem-ca.com/


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​