​QUAN HỆ  VIỆT NAM – CANADA:

1. Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam: 21/8/1973

Đang cập nhật...

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​