​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

- Tuyên bố ngày thiết lập quan hệ ngoại giao: Việt Nam – Canada ( 21/8/1973)

1.Các điều ước kinh tế - thương mại:

 Hiệp định hợp tác kinh tế và kĩ thuật giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Quebec (16/1/1992), Hiệp định chung về hợp tác phát triển giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa (21/6/1994), Hiệp định về hợp tác kinh tế giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa (21/6/1994), Bản ghi nhớ giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa về một số sản phẩm dệt (16/11/1994), Tuyên bố thoả thuận về hợp tác phát triển giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa (16/11/1994), Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa về thương mại và mậu dịch (13/11/1995), Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (14/11/1997), Bản ghi nhớ Việt Nam-Ca-na-đa về dự án dịch vụ và phát triển hạ tầng (7/3/2000), Bản ghi nhớ Việt Nam-Ca-na-đa về dự án hỗ trợ chính sách giai đoạn II (25/7/2001), Hiệp định Việt Nam – Canada về vận tải hàng không (28/9/2004), Hiệp định hợp tác về con nuôi (27/6/2005).

2. Quan hệ thương mại song phương:

- Kim ngạch buôn bán với Việt Nam: 192 triệu USD (năm 2001), 230 triệu USD (năm 2002), 315 triệu USD (năm 2003), 429,7 triệu USD (năm 2004) và 600 triệu USD (năm 2005) và 761 triệu USD (năm 2006).
- Việt Nam xuất sang Ca-na-đa chủ yếu là hàng dệt may, đồ da, giầy dép, xe đạp, nông-hải sản và thủ công mỹ nghệ.
- Việt Nam nhập từ Ca-na-đa hàng tân dược, thiết bị bưu điện- viễn thông, chất dẻo, bột giấy, phân bón, máy móc...
- FDI của Ca-na-đa đầu tư vào Việt Nam: Tính đến hết tháng 7/2007 có 62 dự án với tổng số vốn là 489,5 triệu USD, đứng hàng thứ 21/78 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
- ODA của Ca-na-đa dành cho Việt Nam: 18 triệu USD (năm 2003), 24 triệu USD (2004), 26 triệu USD (2005), 33 triệu USD (2006) và 29 triệu USD (năm 2007).
- Một số công ty chính của Ca-na-đa làm ăn với Việt Nam: Tiberon Minerals, Manulife, Telesat of Ottawa, GE Ca-na-đa và GE Systems, International Enginering, Danon Foods Co. Ltd., Group Coaticook Veterinary Clinic/ADAX...

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​