• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CANADA


  Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Canada

  Địa chỉ: 55 MacKay Street, Ottawa, K1M 2B2, Canada
  Điện thoại: (613) 236 0772
  Đường dây nóng: 613-700-4779 or 613-882-6699
  Fax: (613) 236 2704
  Email: vietem-inter@uniserve.com or vietnamembassy@rogers.com (consul)
  website: http://vietem-ca.com/

                                                                           Cán bộ ngoại​ giao:

  1. Ông Tô Anh Dũng
  Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

  2. Ông Nguyễn Hùng Sơn
  Tham tán Công sứ (Chính trị & Kinh tế)

  3. Ông Hoàng Anh Dũng
  Tham tán (Thương mại & phụ trách Thương vụ)

  4. Ông Nguyễn Xuân Ánh      
  Tham tán(Kinh tế-Văn hóa)

  5.Ông Lê Đức Thiện
      Bí thư thứ nhất(Lãnh sự)

  6. Ông Nguyễn Đăng Huy
      Bí thư thứ hai(Báo chí & Văn hoá - Trợ lý Đại sứ)

 • 7. Ông Bùi Minh Phương
  Bí thư thứ ba (Cộng đồng)

   
  Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9:00 - 17:00


​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​