​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Canada

LuongThanhNghi.jpg 

Đại sứ Tô Anh Dũng

Ngày sinh: 14 - 11 - 1964
Nơi sinh: Nam Định
Học vấn: Thạc sỹ Ngành Quan hệ Quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga
Tình trạng hôn nhân: Vợ và hai con

Quá trình công tác:

​Từ tháng 8/2013 đến nay       
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Canada
12/2009-7/2013  
Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao
2008-2009 
Phó Vụ Trưởng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao
2005-2008  
Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
2004-2005    
Phó tổng thư ký ASEM-5
2001-2004 
 Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao
2000-2001    
Trợ lý Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao
1997 -2000    Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
1993-1996    Tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philipin
1991-1993    Chuyên viên Vụ Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình Dương - Bộ Ngoại giao
1982-1988 
Tốt nghiệp khoa quan hệ quốc tế và luật quốc tế của trường Đại học Kiev, Liên xô


Thông tin cá nhân:

Đại sứ Tô Anh Dũng sinh năm 1964 tại Nam Định. Ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm công tác và gắn bó với ngành ngoại giao trong 24 năm qua. Ông từng đảm nhận nhiều vị trí trong Bộ Ngoại giao cũng như tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Ông đã lập gia đình và có hai con.
Học vấn:
Tốt nghiệp khoa Quan hệ Quốc tế và Luật quốc tế, Đại học Tổng hợp Kiev, Ukraina năm 1988.
Tốt nghiệp Thạc sỹ về Nghiên cứu Quốc tế, trường Đại học Tổng hợp UPPsala, Thụy Điển năm 2007.
Thông thạo tiếng Anh, tiếng Nga.
Sự nghiệp Ngoại giao:
Tháng 02 năm 2013, ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Canada. Trước đó, ông giữ chức Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao từ tháng 12 năm 2009.
Đại sứ Tô Anh Dũng bắt đầu vào ngành Ngoại giao từ năm 1991, công tác tại Vụ Đông Nam Á-Nam Thái Bình Dương (nay là Vụ Đông Nam Á-Nam Á-Nam Thái Bình Dương), Bộ Ngoại giao. Từ năm 1993 đến năm 1996, ông giữ chức Tùy viên, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. Trở về Việt Nam, ông làm Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm, sau đó giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao từ năm 2001 đến năm 2004. Ông được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng, Phó Tiểu Ban Thư ký ASEM-5 từ năm 2004 và được cử giữ chức Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển từ năm 2005. Khi trở về Việt Nam năm 2008, ông tiếp tục làm việc tại Văn phòng Bộ Ngoại giao với cương vị Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao từ năm 2008 đến 2009.
Tặng thưởng
Với những đóng góp tích cực trong quá trình công tác, ông Tô Anh Dũng đã được Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (bậc I) – tháng 7/2011, nhận Huy chương vì sự nghiệp Ngoại giao, nhiều lần được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao và nhiều năm được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp Bộ và cấp cơ sở của Bộ Ngoại giao.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​